Welkom

Al meer dan 20 jaar bieden wij professionele kinderopvang aan.

Wij beschikken over 1 locatie voor de kinderopvang en 2 locaties voor de buitenschoolse opvang. Wij werken met een super gezellig team. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd, ervaren en beschikken over een VOG. Wij werken met vaste, betrouwbare en enthousiaste pedagogisch medewerkers.

U bent op zoek naar een dynamische kinderopvang waar zowel u als uw kind zich thuis voelt, u wilt het beste voor uw kind. Uw kind moet zich emotioneel goed kunnen ontwikkelen, zich veilig en gewaardeerd voelen. Uw kind wil vooral aandacht, geborgenheid en kunnen spelen. Kinderopvang Allkidsz biedt dit allemaal en staat voor kwalitatief hoogstaande opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar oud.

Wij bieden kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, voorschoolse opvang voor schoolgaande kinderen, buitenschoolse opvang en vakantieopvang aan.

Wij hebben een ruime speelgelegenheid voor elk kind met volop de mogelijkheid tot ontwikkelen van een eigen identiteit en zelfredzaamheid. Op een creatieve en warme manier geven de pedagogisch medewerkers gericht aandacht aan uw kind. Bij kinderopvang Allkidsz bieden wij ruimte aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. De kinderen mogen bij ons spelen, ontdekken en ervaren.

Wij hebben een helder pedagogisch beleidsplan en op elke locatie een eigen pedagogisch werkplan.

Samenwerken met ouders

Wij vinden het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen ouders/verzorgers en Allkidsz. Voorafgaand aan de plaatsing vindt uitgebreid overleg plaats tussen de pedagogisch medewerker en ouders over de waarden en normen die beide partijen hebben in dit kader. Een goed contact met ouders/verzorgers vinden wij erg belangrijk. Wij delen immers de opvoedingsverantwoordelijkheid met elkaar.

Bij het halen van de kinderen is er gelegenheid voor de pedagogisch medewerker en de ouders om elkaar kort over het kind te informeren. De pedagogisch medewerker kan mede hierdoor het welzijn en gedrag van het kind afleiden. Ouders bepalen uiteraard zelf de grens met betrekking tot datgene dat zij aan de pedagogisch medeweker willen door geven.

Bij AllKidsz hechten we er waarden aan dat ouders actief betrokken zijn bij de opvang. Voor kinderen is het belangrijk te weten dat hun ouders geïnteresseerd zijn in wat er dagelijks op de opvang gebeurt. Het is dan ook wenselijk dat u participeert aan de bijeenkomsten en activiteiten van de opvang.

Aanvragen rondleiding

Het veilige en huiselijke gevoel van de locatie kunt u zelf persoonlijk komen ervaren. Wij nodigen u graag uit voor een rondleiding op de locatie van uw keuze. Na het indienen van deze aanvraag zal een medewerker van de locatie contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.

Hieronder kunt u alvast een kijkje nemen.

logo

ADRES

P. Hans Frankfurthersingel 36
1060 TN Amsterdam
KvK 34378066


(c) 2020 Kinderopvang Allkidsz

TELEFOON & E-MAIL

Tel: 020-6103270
E-mail: info@allkidsz.nl

 

facebook3

VESTIGINGEN

Greatkidzz Aker
Topkidzz Bovenland