Buitenschoolse opvang

children 808664 1920Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen op de BSO. Op school moeten de kinderen al zoveel, op de BSO kunnen ze bijkomen van een drukke schooldag. De kinderen kunnen bij ons ontspannen door bijvoorbeeld te loungen op de bank of rustig een boekje te lezen. Maar voor de kinderen die na school meer willen, bieden wij regelmatig gevarieerde activiteiten aan op het gebied van kunst, wetenschap, muziek, theater en dans. Ook kunnen de kinderen zich buiten lekker uitleven.

Voor de sportieve kinderen bieden wij, tegen een vergoeding, sportactiviteiten aan zoals judo. Elk jaar proberen wij nieuwe activiteiten aan te bieden. Klanten worden hiervan per mail op de hoogte gebracht.

Helaas is het voor kinderopvang AllKidsz niet haalbaar om alle scholen te bedienen. Wij bieden schoolgebonden opvang aan. Mocht uw school er niet tussen zitten dan kunt u altijd bellen met Planning en Plaatsing om te vragen naar de mogelijkheden. De meeste scholen halen wij lopend op. Wanneer een school niet op loopafstand is dan halen wij de kinderen met onze auto op. De keuze van de locatie is afhankelijk naar welke school het kind gaat.

Bijgaand ons overzicht welke scholen wij ophalen.

• De Odyssee
• Het Bovenland
• De Ichtus
• De Atlanis
• De Driesprong
• De Zevensprong
• De Oranje Nassau School

Het contract wat u aangaat is inclusief vakanties. U kunt in de vakanties gebruik maken van de opvang op uw contractdagen van 8.30 uur tot 18.30 uur.

Het contract voor de buitenschoolse opvang loopt automatisch af als uw kind 12 jaar is. Mocht u langer opvang nodig hebben, dan kunt u een verlenging aanvragen. Wees er optijd bij, wij kunnen u dit alleen aanbieden als het qua bezetting haalbaar is.

Meer informatie

akerKinderopvang Greatkidzz B.V.
H.O.D.N. kinderopvang AllKidsz

Sporadenlaan 5
1060 ML Amsterdam
Telefoon: 020-6108018
E-mail: info@allkidsz.nl
Aantal kindplaatsen: 44


Deze vestiging heeft een vooral lichte en huiselijke uitstraling. In de groepen hebben we speelhoekjes gecreëerd. Het ligt aangrenzend aan het nieuwe hoofdkantoor van Kinderopvang AllKidsz, namelijk aan de Sporadenlaan 3-5. De BSO heeft aangrenzend een buitenspeelplaats met eigen opslagschuurtje waarin het buitenspeelgoed wordt bewaard.

Op deze vestiging zijn twee basisgroepen van maximaal 22 kinderen per groep. De Komeetjes en De Bliksems met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar.

De leidinggevende van het BSO heeft de eindverantwoording over deze locatie.

 

Leidinggevende:
Telefoon:
E-mail:
Aanwezig op:

Sandra Grootfaam
020 - 6108018
sandra@allkidsz.nl
maandag t/m vrijdag

bovenland aangepastKinderopvang Topkidzz B.V.
H.O.D.N. kinderopvang AllKidsz

Akersluis 1
1066 ER Amsterdam
Telefoon: 020-6156765
E-mail: info@allkidsz.nl
Aantal kindplaatsen: 44

Deze vestiging is gelegen in het schoolgebouw van basisschool Het Bovenland.

Op deze vestiging zijn twee basisgroepen van maximaal 22 kinderen per groep. De Oceaan en De Safari met kinderen in de leeftijd 4 t/m 13 jaar. Met decoratie is het thema zichtbaar gemaakt op de groepen. De groepen hebben een sfeervolle uitstraling.

Op de woensdag is de locatie Topkidzz samengevoegd bij Greatkidzz. Greatkidzz en Topkidzz doen dan gezamenlijke activiteiten op deze dag. Wij hebben hiervoor gekozen om het aanbod van activiteiten te vergroten. Tevens hebben kinderen ook de mogelijkheid om met hun vriendjes van andere vestigingen te spelen.

De locatie maakt gebruik van de aangrenzende buitenspeelplaats van basisschool Het Bovenland. Een veilige buitenspeelplaats waar de kinderen onder begeleiding kunnen spelen.

De leidinggevende van het BSO heeft de eindverantwoording over deze locatie.

 

Leidinggevende:
Telefoon:
E-mail:
Aanwezig op:

Sandra Grootfaam
020 - 6108018
sandra@allkidsz.nl
maandag t/m vrijdag

De Buitenschoolse opvang is geopend van maandag t/m vrijdag tot 18.30 uur.

Tijdens de vakanties is de BSO geopend vanaf 8.30 uur tot 18.30 uur en op margedagen is de BSO geopend vanaf 8.30 uur tot 18.30 uur.

Incidenteel kan er, tegen vergoeding, op andere dagen dan de contractdagen gebruik worden gemaakt van kinderopvang. Bij de pedagogisch medewerker van de groep kunt u informeren of een extra dag mogelijk is. De prijzen voor een extra dag zijn terug te vinden in onze prijslijst.

Ruiling van dagen is mogelijk. Per jaar van januari t/m december mag maximaal 4 keer een dag geruild worden. Ruildagen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar. De ruildagen kunnen aangevraagd worden bij de betreffende pedagogisch medewerkers en als er plaats is, wordt deze ruildag goedgekeurd. Indien de ouder een ruildag aanvraagt moet deze binnen een maand opgenomen worden. Ruilen achteraf is niet mogelijk.
Feestdagen en onze jaarlijkse sluitingsdagen mogen niet geruild worden.

Klik hier voor het aanvraagformulier ruildag op de andere groep.

U kunt bij kinderopvang AllKidsz een contract afnemen inclusief of exclusief margedagen. Wij bedienen meerdere scholen, helaas is het voor ons niet haalbaar om aan alle scholen margedagen aan te bieden. Voor de scholen Het Bovenland en de Odyssee bieden wij die mogelijkheid aan. In ons overzicht gesloten dagen geven wij precies aan wanneer de 11 reguliere vakantieweken zijn. Alle overige dagen dat de scholen dicht zijn (met uitzondering van stakingen en onze eigen gesloten dagen) zien wij als margedagen.

Heeft u een contract inclusief margedagen, dan kunt u wanneer de margedag op uw contractdag valt uw kind vanaf 08:30 uur brengen.

Wanneer u exclusief margedagen heeft, dan is uw kind op een margedag op de maandag, dinsdag en donderdag vanaf 14:00 uur welkom. Op de woensdag en vrijdag is uw kind welkom vanaf 12:00 uur. Uiteraard is dit alleen op uw contractdag. Heeft u een contract exclusief margedagen, maar wilt u wel de hele dag opvang!!! Dat kunt u bij de medewerkers van de groep extra opvang aanvragen, indien de bezetting het toelaat dan kan uw kind worden opgevangen vanaf 08:30 uur door vooraf het machtigingsformulier te tekenen.

Wanneer u een contract voor de buitenschoolse opvang heeft kunnen wij voor de school "De Odyssee" voorschoolse opvang aanbieden. De kinderen zijn vanaf 07.30 uur welkom en kunnen bij ons ontbijten.

Op onze locatie Greatkidzz aan de Sporadenlaan 5 kunnen de kinderen gebracht worden, de pedagogisch medewerkers brengen de kinderen naar hun school en klas.

Tijdens de schoolvakantie is er geen voorschoolse opvang. De voorschoolse opvang is berekend over 40 schoolweken. Het bedrag is verdeeld over 12 maanden waardoor u ook in de schoolvakanties een factuur ontvangt.

Wanneer u geen contract heeft bij kinderopvang Allkidsz is het mogelijk om alleen tijdens schoolvakanties gebruik te maken van de opvang. Wij hanteren hier andere tarieven voor. U dient tijdig uw aanvraag in te dienen, want de plaatsen zijn beperkt. Voor vragen kunt u contact opnemen met planning en plaatsing.

Wanneer u een contract heeft bij kinderopvang Allkidsz kunt u in alle schoolvakanties gebruik maken van de opvang op een week kerstsluiting na.

De Wet kinderopvang eist een oudercommissie per vestiging. Daarnaast is de rol van de oudercommissie belangrijk in verband met de betrokkenheid met de opvang. Wat doet nu precies een oudercommissie:

Doelstelling: De oudercommissie stelt zich ten doel:

 • De belangen van de kinderen en de ouders van het kinderdagverblijf waar de oudercommissie aan verbonden is, zo goed mogelijk te behartigen, en de ouders te vertegenwoordigen;
 • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
 • Het behartigen van de belangen van de ouders van het kinderdagverblijf bij de directie.

Verzwaard Adviesrecht oudercommissie

AllKidsz stelt de oudercommissie artikel 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:

 1. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot
  • Aantal kinderen per pedagogisch medewerkster
  • Groepsgrootte
  • Opleidingseisen
  • Inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
 2. Pedagogisch beleidsplan
 3. Voedingsaangelegenheden
 4. Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
 5. Openingstijden
 6. Vaststelling of wijziging van klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtcommissie. Allkidsz is aangesloten bij de SKK.
 7. Adviesrecht op de prijswijziging van de kinderopvang

Heeft u belangstelling, geeft u dan op voor de oudercommissie van Kinderopvang AllKidsz. Stuur een email naarinfo@allkidsz.nl onder vermelding van: OC Allkidsz. 

Greatkidzz
E-mail: ocdeaker@gmail.com

Topkidzz
E-mail: oc_bovenland@live.nl

 

 

Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. Kinderopvang AllKidsz staat geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. Elke kinderopvangvoorziening die ingeschreven staat bij het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Onze LRK nummers zijn:

BSO Greatkidzz, Sporadenlaan 5 registratienummer: 134416272
BSO Topkidzz, Akersluis 1 registratienummer: 690380793

Via de website van Landelijk Register Kinderopvang kunt u het registratienummer en inspectierapporten terugvinden.
Uw toeslag aanvragen kan via www.toeslagen.nl

De facturen worden maandelijks aangemaakt en zijn in te zien in het ouderportaal en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op dagen dat kinderopvang Allkidsz gesloten is, met uitzondering van de kerstsluiting.

Betaling geschiedt door middel van een door u afgegeven automatische incasso. U ontvangt elke maand rond de 16e van de maand de factuur voor de eerstkomende maand. Het bedrag wordt geïncasseerd rond de 28e van de maand.

De prijzen worden jaarlijks per 1 Januari aangepast.

Benieuwd naar onze prijzen, stuur een mail naar planning@allkidsz.nl 
Geeft u dan even aan hoeveel dagen u wilt afnemen.

Op de reguliere dagen eten de kinderen na schooltijd brood (beleg hartig en zoet). Ook halal beleg is aanwezig. De kinderen drinken water, melk of limonade.

Om half 5 krijgen de kinderen fruit en om kwart over 5 uur kunnen de kinderen nog een maria biscuit of soepstengel eten. Op de woensdag eten de kinderen een warme maaltijd.

logo

ADRES

P. Hans Frankfurthersingel 36
1060 TN Amsterdam
KvK 34378066


(c) 2020 Kinderopvang Allkidsz

TELEFOON & E-MAIL

Tel: 020-6103270
E-mail: info@allkidsz.nl

 

facebook3