Werken bij Allkidsz

Vacatures

Verantwoorde kinderopvang begint met goed opgeleide medewerkers. Onze pedagogisch medewerkers hebben tenminste een relevante MBO opleiding en hebben de nodige ervaring in het kader van de veiligheid. Tevens beschikken alle medewerkers over een verklaring omtrent gedrag (VOG). De pedagogisch medewerkers hebben allen een cursus kinder EHBO gevolgd en wordt jaarlijks herhaald. Voorts nemen alle medewerkers regelmatig deel aan vakgerichte cursussen.

Elke groep bij Allkidsz heeft in principe twee of drie vaste pedagogisch medewerkers. Dit vinden wij belangrijk, omdat het kind hierdoor in staat wordt gesteld een vertrouwensband op te bouwen. De pedagogisch medewerkers kunnen hierdoor het kind goed stimuleren in hun individuele ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers werken in verschillende diensten, een vroege, een tussen en een late dienst. Hierdoor kan het voorkomen dat u bij het brengen of halen maar 1 pedagogisch medewerker aantreft. Bij langdurig ziekte van een vaste medewerker of tijdens de vakanties proberen wij altijd zoveel mogelijk met vaste invalkrachten te werken. Wanneer er weinig kinderen op de groep aanwezig zijn kan het voorkomen dat er een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat.

Daarnaast leiden wij als erkend Calibris leerbedrijf ook medewerkers op. De pedagogisch medewerker(s) in opleiding volgen een 3 of 4 jarige MBO opleiding (theorie) aan het ROC of een vergelijkbare instelling en worden bij ons in de dagelijkse praktijk verder geschoold.