Img
Voor- en vroegschoolse educatie

VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod op ons kinderdagverblijf Greatkidzz, op de locatie Sporadenlaan, komt tot stand met de methode Uk & Puk. Zo zorgt Greatkidzz ervoor dat de kinderen, op het kinderdagverblijf, goed voorbereid naar de basisschool kunnen.

De kinderen worden gedurende een halve dag opgevangen en begeleid door VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkers. De doelgroepkinderen dienen minstens
3 dagdelen van 4 uur per week het programma te volgen en maximaal 4 dagdelen. De kinderen starten op een leeftijd van 2 jaar en volgen het gehele programma. De kinderen worden intensief begeleid.

Een belangrijk onderdeel van het werken met een VVE programma is het volgen van de kinderen en het actief betrekken van de ouders daarbij, zodat ook thuis de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd. De samenwerking met scholen en samenwerkingspartners die zich bezig houden met de zorg om de kinderen is eveneens van groot belang.

Kinderen met een V (voor) en V (vroegschoolse) E (educatie) indicatie worden op de Kangas groep opgevangen van 8.30 tot en met 12.30 uur. Tijdens de schoolvakanties zijn ze vrij. Op onze peutergroepen volgen wij ook het VVE programma, deze groepen zijn in de vakantie geopend. Op de peutergroepen is het alleen op de woensdag en vrijdag mogelijk om halve dagen af te nemen.

We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.

img
img