Klachten

Kinderopvang is mensenwerk dat bol staat van menselijke activiteiten. Het kan zijn dat er eens iets mis gaat in de communicatie tussen pedagogisch medewerker en ouder, of dat een ouder niet tevreden is over de opvang. Ondanks dat er vanuit mag worden gegaan dat medewerkers van AllKidsz sociaal vaardig zijn, en zij over voldoende tact en inlevingsvermogen beschikken kunnen er toch fricties ontstaan.

Een klacht ontstaat meestal wanneer de communicatie moeizaam verloopt of zelfs helemaal stopt of iemand te laat, niet of onjuist is geïnformeerd. Het is de taak van de organisatie om in dergelijke situatie de communicatie weer op gang te brengen. Uitgangspunten zijn hierbij dat de klacht serieus genomen wordt, dat het probleem zo snel mogelijk verholpen wordt. Het liefst door degene die in eerste instantie bij de klacht betrokken is. Klachtrecht cliëntenzorg is van toepassing op de kinderenopvang. Deze wet geeft de cliënten in de zorgsector het recht om volgens de wet geregelde wijze een formele klacht in te dienen. De ouders van de verschillende opvangvormen, kunnen hier dus gebruik van maken.

Indien u niet tevreden bent over de werkwijze van kinderopvang AllKidsz of over de gedragingen van een van de medewerkers dan kunt u contact opnemen met de direct betrokken pedagogisch medewerker of de leidinggevende. Ook kunt u uw klacht mailen naar info@allkidsz.nl Wilt u liever de klacht aan een onafhankelijke klachten commissie voorleggen dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen waarbij AllKidsz is aangesloten. Deze instantie beoordeelt klachten altijd onpartijdig. Het telefoonnummer is: 070-3105310.

Meer informatie hierover is te verkrijgen op de website van de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl