Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Door een kind naar een kinderdagverblijf te brengen, kiest u als ouder voor opvang in een groep. Voor het kind betekent dit een andere omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Ook leren rekening houden met elkaar en andere ervaringen op te doen dan thuis.

Wij bieden hele- en halve dagen opvang aan van maandag t/m vrijdag. Kinderopvang Greatkidzz kiest voor horizontale stamgroepen, dat wil zeggen met kinderen van dezelfde leeftijd en ontwikkelingsfase in één groep. Hierdoor kunnen we onze kinderen maximaal aandacht geven en helemaal aansluiten op de ontwikkelingsfase van het kind. De pedagogisch medewerkers kunnen elk kind op zijn niveau optimaal uitdagen, terwijl kinderen met elkaar spelen en van elkaar kunnen leren. Wij hebben aandacht voor de verzorging en ontwikkeling van onze baby’s, maar investeren ook volop in de peuter die alles wil ontdekken.

De kinderen worden als volgt gegroepeerd:

– De babygroep van 0 tot 2 jaar.
– De peutergroep van 2 tot 4 jaar.

Kinderopvang_allkidsz

De kinderen worden in stamgroepen opgevangen. Dit is de vaste groep van het kind, waar tenminste 1 vaste beroepskracht aanwezig is. Op de groepen wordt het dagschema gevolgd. De ruimte in het kinderdagverblijf is speciaal voor kinderen ingericht (minimaal 3,5 m2 per kind) en biedt vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie. In het kinderdagverblijf wordt gericht aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van ieder kind. De kinderen worden gestimuleerd in hun taalontwikkeling en in het creatief spel.

Voor elke leeftijdsgroep zijn er verschillende activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Zij hebben elke dag een creatief moment. Zij kunnen dan scheuren, knippen, plakken, verven, etc. en de werkjes mogen na verloop van tijd mee naar huis genomen worden.

Wij maken gebruik van het VVE (voor en vroegschoolse educatie). Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod op ons kinderdagverblijf komt tot stand met de methode Uk & Puk. Zo zorgt Greatkidzz ervoor dat de kinderen, op het kinderdagverblijf, goed voorbereid naar de basisschool kunnen.