Werken bij Allkidsz

Verantwoorde kinderopvang begint met goed opgeleide medewerkers. Onze pedagogisch medewerkers hebben tenminste een relevante MBO opleiding en hebben de nodige ervaring in het kader van de veiligheid. Tevens beschikken alle medewerkers over een verklaring omtrent gedrag (VOG). De pedagogisch medewerkers hebben allen een cursus kinder EHBO gevolgd en wordt jaarlijks herhaald. Voorts nemen alle medewerkers regelmatig deel aan vakgerichte cursussen.

Elke groep bij Allkidsz heeft in principe twee of drie vaste pedagogisch medewerkers. Dit vinden wij belangrijk, omdat het kind hierdoor in staat wordt gesteld een vertrouwensband op te bouwen. De pedagogisch medewerkers kunnen hierdoor het kind goed stimuleren in hun individuele ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers werken in verschillende diensten, een vroege, een tussen en een late dienst. Hierdoor kan het voorkomen dat u bij het brengen of halen maar 1 pedagogisch medewerker aantreft. Bij langdurig ziekte van een vaste medewerker of tijdens de vakanties proberen wij altijd zoveel mogelijk met vaste invalkrachten te werken. Wanneer er weinig kinderen op de groep aanwezig zijn kan het voorkomen dat er een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat.

Daarnaast leiden wij als erkend Calibris leerbedrijf ook medewerkers op. De pedagogisch medewerker(s) in opleiding volgen een 3 of 4 jarige MBO opleiding (theorie) aan het ROC of een vergelijkbare instelling en worden bij ons in de dagelijkse praktijk verder geschoold.

Meer informatie

Pedagogisch medewerker

Locatie
Functieomschrijving: 
Beschikbaar vanaf: 

Momenteel hebben wij geen openstaande vacature.

a) Diploma’s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker:

MBO niveau • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3) * • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4) * • Pedagogisch Werker niveau 3 * • Pedagogisch werker 3 Kinderopvang * • Pedagogisch Werker niveau 4 * • Pedagogisch werker 4 Kinderopvang * • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang • Onderwijsassistent * • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs) * • Sociaal-cultureel Werker (SCW) *

HBO niveau • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO) *Pedagogiek (HBO-bachelor) * • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) * • Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) * Indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

b) Indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de buitenschoolse of naschoolse opvang (BSO/NSO) kwalificeren naast de diploma’s onder a) en c) ook de volgende diploma’s:

MBO niveau • Sport- en bewegingsleider (niveau 3) * • Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4) * • Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)

HBO niveau • Leraar lichamelijke oefening (ALO) * • Sport en Bewegen • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs
of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding) * Indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

c) Hieronder worden de beroepsopleidingen vermeld waarvan door partijen bij de CAO Kinderopvang is bepaald dat een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker:

MBO niveau Beroepsopleidingen binnen MBO/MDGO/MHNO/MSPO/Leerlingwezen/inservice of brancheopleiding: • A-Verpleegkundige * • Activiteitenbegeleider (AB) * • Activiteitenbegeleiding (AB) * • Agogisch Werk (AW) • akte hoofdleidster kleuteronderwijs * • akte Kleuterleidster A * • akte Kleuterleidster B * • Arbeidstherapie (AT) * • B-Verpleegkundige * • Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP) • Cultureel werk (CW) * • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ) • Inrichtingswerk (IW) * • Kinderbescherming A * • Kinderbescherming B * • Kinderverzorging en Opvoeding * • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) * • Kinderverzorgster (KV) * • Kinderverzorgster van de centraleraad voor de kinderuitzending* • Kultureel werk (KW) * • Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB * of onder WEB) • Residentieel Werk (RW) * • Sociale Arbeid (SA *, SAII of SA2 *) • Sociaal Cultureel Werk • Sociaal Dienstverlener (SD) * • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang * of onder WEB) • Sociale Dienstverlening (SD *, SA *, SAI of SA1 *) • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB) * • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven * • Verpleegkunde * • Verpleegkunde A * • Verpleegkunde B * • Verpleegkunde Z * • Verpleegkundige * • Verplegende (VP) • Verpleging (VP) * • Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang) * • Verzorgende beroepen (VZ) * • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) * • Verzorging (VZ) * • Z-Verpleegkundige *

HBO niveau • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding); * • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs * • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es) * • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es) * • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es) * • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte
A/B) * • Creatieve therapie (waaronder Mikojel) * • Cultureel Werk (CW) * • docent Dans * • docent Drama * • Educatieve therapie (Mikojel) * • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ) * • Inrichtingswerk (IW) * • Jeugdwelzijnswerk * • Kinderverzorging en Opvoeding • Kreatief Edukatief Werk • Kunstzinnige therapie * • Lerarenopleiding Omgangskunde * • Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde * • Lerarenopleidng Verzorging/Huishoudkunde * • Maatschappelijk Werk (MW) * • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) * • NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs) * • Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek * • Pedagogische Academie * • Verpleegkunde *

logo

ADRES

P. Hans Frankfurthersingel 36
1060 TN Amsterdam
KvK 34378066


(c) 2020 Kinderopvang Allkidsz

TELEFOON & E-MAIL

Tel: 020-6103270
E-mail: info@allkidsz.nl

 

facebook3